พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา และ ปธน.แห่งสหรัฐอเมริกา

04 ก.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา และข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ความว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 แห่งตองกา กรุงนูกูอาโลฟา ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของ ราชอาณาจักรตองกา


หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีอันมั่นคงและความร่วมมืออันยังประโยชน์ต่อกัน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามสืบไปในภายภาคหน้า"  (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดี แห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ความว่า "ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในโอกาสวันเอกราช ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวาระแรกในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ของท่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดี ประสบแต่ความสุขสวัสดี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวอเมริกันมีความร่มเย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองสืบไป


เป็นที่น่ายินดี ที่วันสำคัญนี้ยังถือเป็นการก้าวย่างคืนสู่ฐานะและบทบาทอันพึงมี ของสหรัฐอเมริกาบนเวทีโลก อย่างเต็มภาคภูมิจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ โดยได้ฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชนให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม กอปรกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มข้นให้ฟื้นคืน ประเทศไทยในฐานะพันธมิตร และมิตรประเทศ ที่มีสัมพันธไมตรีอันยาวนานกับสหรัฐอเมริกา จะยืนหยัด อย่างมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของเรา และประชาคมระหว่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผชิญ ความท้าทายต่าง ๆ ในภายภาคหน้าร่วมกัน" (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม