พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

24 มิ.ย. 2564

44 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท


วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 29 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับดังนี้


1. นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นายพจน์ หาญพล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี มาก่อน


2. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน


3. นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน


4. นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์ นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มาก่อน


5. นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำนครแวนคูเวอร์แคนาดา มาก่อน ​​


6. นางชนิดา กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐชิลี นางชนิดา กมลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต มาก่อน


7. นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น มาก่อน


8. นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก นางศิริลักษณ์ นิยม เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำราชอาณาจักรเบลเยียม มาก่อน


9. นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน


จากนั้น เวลา 19 นาฬิกา 53 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้าน และทุกมิติไปพร้อมกัน


นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนที่มีจิตอาสา เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากพระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์ แก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ


อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทย โดยทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่าง ๆ กับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานพระราชดำริ ในการออกแบบและพัฒนาผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชน จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และพระจริยวัตรอันงดงาม ที่ทรงมีความตั้งพระทัยมั่นที่จะรักษา และต่อยอด ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และผ้าไทยตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญา คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป

ข่าวยอดนิยม