พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย-สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปรุงอาหารมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

23 มิ.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหาร มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง


โดยวันนี้ นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนจากอำเภอสิเกา อำเภอนาโยง และอำเภอเมืองตรัง รวม 3,714 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมกับลงพื้นที่ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยยากไร้


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร


และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า บุคลากร นักศึกษา นักเรียน จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสิรินธร , ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และสำนักสิ่งแวดล้อม รวม 500 กล่อง พร้อมด้วยขนม,น้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรมอาสาต่างๆ

ข่าวยอดนิยม