พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังเจ้าผู้ครองลักเซมเบิร์ก เนื่องในโอกาสวันชาติ

23 มิ.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยัง เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ความว่า " แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาท และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของราชรัฐลักเซมเบิร์ก


หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิด และความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม