พระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ ร่วมปรุงอาหารมอบแก่ปชช. และบุคลากรทางการแพทย์

22 มิ.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยงานต่างๆ ประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดตรัง ซึ่งวันนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนจากอำเภอปะเหลียน และอำเภอเมือง รวม 3,954 ชุด นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19


รวมทั้งไปเยี่ยมผู้สูงวัย และผู้ป่วยยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบ้านนา, ตำบลปะเหลียน และตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม กับชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน ที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร


และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า มีบุคลากร นักศึกษา นักเรียน จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรมอาสาต่างๆ


สำหรับวันนี้ ได้มอบอาหารให้กับโรงพยาบาลประสาท และโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รวม 400 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวยอดนิยม