พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ รพ.ใน จ.ระยอง เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

22 มิ.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระยอง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง หรือ ออกซิเจนไฮโฟลว์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลระยอง จำนวน 6 เครื่อง , โรงพยาบาลแกลง 2 เครื่อง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


สำหรับเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ เป็นอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางเดินหายใจ หรือผู้ป่วยหนักอื่น ๆ ที่ต้องเร่งรักษาช่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น โดยวันนี้ จังหวัดระยองมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 63 คน มียอดสะสม 1,220 คน เสียชีวิตสะสม 9 คน


ส่วนที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รับมอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) จัดซื้อมอบแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 75 คน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 คน และยังคงรักษาตัวอยู่ 6 คน

ข่าวยอดนิยม