การเมือง

ส.ว.แถลงไม่เห็นด้วย ร่างแก้ รธน.พลังประชารัฐ ตัดเงื่อนไขปราบโกง-จัดสรรงบ ซัดหวังซื้อเสียงเลือกตั้ง

22 มิ.ย. 2564

814 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ที่อาคารรัฐสภา นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นำทีมวุฒิสภา 7 คน ประกอบด้วย นายคำนูณ สิทธิมาน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายอภิชาติ โตลิลกเวชช์ นายพลเดช ปิ่นประทีป นายอำพล จินดาวัฒนะ นายจรินทร์ จักกะพาก แถลงไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับของพรรคพลังประชารัฐ ในประเด็นการแก้ไขมาตรา 144 เกี่ยวกับข้อห้ามมิให้ ส.ส. ส.ว. เข้าไปมีส่วนได้เสียในการแปรญัตติจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ตัวเอง และข้อห้ามตามมาตรา 185 ไม่ให้ ส.ส. ส.ว. และ ครม.เข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายการทำหน้าที่ของราชการ เนื่องจากเห็นว่าการเสนอแก้ไขทั้ง 2 มาตราดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงนัยยะสำคัญของรัฐธรรมนูญในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่ทำให้รัฐธรรมนูญได้สมญานามว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง


ด้านนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ กล่าวว่า บทบัญญัติดังกล่าว สอดคล้องกับอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอรัปชั่น จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมาตรานี้ ซึ่งการแก้ไขทั้ง 2 มาตราดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องรวมทั้งพรรคการเมือง ขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติ กระทบภาพลักษณ์การต่อต้านคอรัปชั่นของประเทศ ทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ และทำให้ประเทศเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างมาก มีการแทรกแซงงบประมาณนำโครงการสาธารณะไปลงในเขตเลือกตั้งของตัวเอง ในทางสากลถือเป็นการซื้อเสียงในลักษณะหนึ่ง กรรมาธิการฯจึงไม่เห็นด้วย


ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน กล่าวว่า การแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อ 2 มาตรา ซึ่งอยู่ในร่างแก้ไขฉบับของพรรคพลังประชารัฐ แต่ในร่างฉบับพลังประชารัฐยังมีการแก้ไขในมาตราอื่นๆที่สมาชิกบางคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นการลงมติจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภา เพียงแต่ต้องการแสดงจุดยืนความไม่เห็นด้วยใน 2 มาตรานี้เท่านั้น


ผู้สื่อข่าวถามว่า ส.ว. ที่แถลงทั้ง 7 คน จะไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับพลังประชารัฐใช่หรือไม่ นายคำนูณ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ลำบากใจเพราะประเด็นที่ไม่เห็นด้วยถูกมัดรวมกับประเด็นอื่นๆ ที่พรรคพลังประชารัฐเสนอญัตติมา แต่เมื่อแถลงขนาดนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรข่าวยอดนิยม