การเมือง

พท.ยันจุดยืนแก้ ม.256 ตั้ง ส.ส.ร.ร่าง รธน. - ปชป.มีมติหนุน 13 ร่าง

21 มิ.ย. 2564

25 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ร่างรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภา มีการตัดร่างของพรรคเพื่อไทย ที่เสนอแก้ไขมาตรา 256 ตั้งส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจากรัฐสภาเห็นว่าต้องทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องรอให้มีการทำประชามติ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันว่า แม้ไม่ได้เข้าพิจารณาในวาระนี้ แต่ญัตตินี้ยังไม่ตกไป และพรรคเพื่อไทย ก็ยืนยันที่จะเสนอเรื่องนี้ต่อไป เมื่อกฏหมายประชามติมีผลบังคับใช้


ทำให้ในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน จะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา มากถึง 13 ฉบับ แต่มีโอกาสที่จะผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 อย่างน้อย 3 ฉบับ คือร่างของพรรคพลังประชารัฐ ที่มี 1 ฉบับ 5 ประเด็น 13 มาตรา แต่มีประเด็นที่ตรงกับ ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย และ ร่างของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ คือ ร่างแก้ไขระบบเลือกตั้งให้วใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ


นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยอมรับว่า จะสนับสนุนทั้ง 2 ร่างเพราะมีประเด็นที่ตรงกับร่างของพรรคพลังประชารัฐ และอาจสนับสนุนร่างที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะมีตรงกัน แต่ขอดูในรายละเอียดในร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ที่ยกแตกต่างกันอยู่บ้าง


แต่สำหรับร่างที่เกี่ยวกับ การยกเลิก มาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ทั้ง ส.ว.และพรรคพลังประชารัฐ ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว จึงเห็นว่า เสียงที่มีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ 2 พรรคร่วมรัฐบาล คือพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ยกเว้นพรรคพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ยืนยันว่าไม่สนับสนุนร่างนี้ เสียงจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ที่มีอยู่ 738 เสียง ต้องเกินกึ่งหนึ่ง 368 เสียง ซึ่งเสียงของพรรคพลังประชารัฐ 122 เสียง รวมกับ ส.ว.250 เสียง มีรวมกัน 372 เสียง หากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่มี 217 เสียง ได้เสียงพรรคภูมิใจไทย 61 เสียง และพรรคประชาธิปัตย์ 48 เสียง ก็มีเพียง 326 เสียง


ท่าทีของพรรคเพื่อไทย ที่ประชุม ส.ส.มีมติเห็นชอบทั้ง 4 ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่วนร่างอื่น จะเปิดโอกาสให้ส.ส.รับฟังการอภิปรายแล้วมาหาข้อสรุปอีกครั้ง แม้ยอมรับว่าเสียงที่มีอยู่อาจไม่ผ่านวาระที่ 1 แต่ต้องยืนยันในหลักการที่ต้องให้ยกเลิก ส.ว.มาเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ และเห็นว่า ทุกพรรคการเมือง และ ส.ว.ควรสนับสนุนให้ทั้ง 13 ร่าง ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 เพื่อตั้งกรรมาธิการมาพิจารณา และถือเป็นโอกาสสุดท้ายของรัฐบาลที่แสดงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ


ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประชุมส.ส.มีมติเห็นชอบทั้ง 13 ร่าง โดยย้ำจุดยืนในการปิดสวิตซ์ ส.ว.ที่ได้เสนอแก้ไข เช่นเดียวกับ พรรคภูมิใจไทย ที่จะลงมติพรรคในวันที่ 24 มิถุนายน แต่มีจุดยืนชัดในเรื่องตัดอำนาจส.ว.ด้วย


ในขณะที่พรรคไทยสร้างไทย แม้จะเป็นพรรคน้องใหม่ แต่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และนายโภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ซึ่งเคยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งอยู่พรรคเพื่อไทย ได้แถลงจุดยืนสนับสนุนการตั้ง ส.ส.แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จึงอยากเห็นทุกพรรคการเมืองในสภา แสดงความจริงใจเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน


ส่วนการประชุมรัฐสภาจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 มิถุนายน ในวันพรุ่งนี้มีการพิจารณากฏหมายสองฉบับ โดยเฉพาะกฏหมายประชามติ และจากนั้นอีก 2 วันจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังคงจัดให้มาประชุมที่อาคารรัฐสภา ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 

ข่าวยอดนิยม