พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ จ.ตรัง

20 มิ.ย. 2564

39 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แห่งที่ 12 ที่จังหวัดตรัง ประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง โดยวันนี้ มีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนจากอำเภอย่านตาขาว และอำเภอเมืองตรัง รวม 3,632 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พร้อมกับลงพื้นที่ตำบลเกาะเปียะ ตำบลหนองบ่อ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม กับชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยยากไร้ ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน ที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

ข่าวยอดนิยม