การเมือง

‘สรศักดิ์ เพียรเวช’ อดีตเลขาฯสภา อ่วม! ผลสอบชี้ชัดคุกคามทางเพศ ขรก.สาว มีโทษไล่ออก-ปลดออก

19 มิ.ย. 2564

510 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 31 พ.ค.64 แจ้งว่าจากการที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอทราบข้อเท็จจริงผลการสืบสวนกรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศข้าราชการสาว ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 นั้น


บัดนี้ผลการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่ามีมูลควรกล่าวหานายสรศักดิ์ว่าได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 มาตรา 72 วรรค 1 ระบุว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก


นายวัชระ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 39/2562 ลงนามโดยนายชวน เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 ได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา สรุปว่านายสรศักดิ์ เลขาธิการสภาในขณะนั้นทำการคุกคามทางเพศข้าราชการสาวผู้ใต้บังคับบัญชาจริง และทำรายงานสรุปเสนอนายชวน เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายสรศักดิ์


ซึ่งปัจจุบันนายสรศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ซึ่งตนเคยทำหนังสือคัดค้านถึงความไม่เหมาะสมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองสิทธิของข้าราชการหญิงผู้เสียหายรายนี้ต่อไป


นายวัชระกล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องคุกคามทางเพศนี้แล้ว นายสรศักดิ์ยังถูกร้องเรียนเรื่องเบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และใช้รถยนต์ราชการตลอด 4 ปี และเป็นผู้อนุมัติให้บริษัทผู้รับเหมาสร้างสภาแห่งใหม่ขยายเวลาก่อสร้างจากเดิม 900 วัน ขยายออกไปถึง 4 ครั้ง รวม 1,864 วัน ซึ่งเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งค้างอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


สำหรับนายสรศักดิ์ เพียรเวช ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ในยุคนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563


ข่าวยอดนิยม