ในประเทศ

สุดยอดราชาทุเรียน 'มูซังคิง' แปลงใหญ่ สำเร็จปีแรกกว่า 400 ตัน

19 มิ.ย. 2564

595 view

ขันข่าวเช้าตรู่

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.30 น.

ไปดูการทำเกษตรทุเรียนแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ประสบความสำเร็จเป็นปีแรก ให้ผลผลิตทุเรียนพันธุ์มูซังคิง สุดยอดราชาทุเรียนของมาเลเซียเป็นรุ่นแรก ที่บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมตัดทุเรียนมูซังคิงลูกแรก เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการทำทุเรียนแปลงใหญ่ ซึ่งนอกจากที่ตำบลท่าสะท้อนแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มทำทุเรียนแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ เช่นที่ตำบลเขาหัวควาย ก็มีการทำทุเรียนแปลงใหญ่ มีระบบน้ำระบบแปลงที่ครบวงจร และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสมาชิกแปลงใหญ่ด้วย


หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทุเรียนแปลงใหญ่ คืออะไร นี่เป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกัน รวมแปลงเล็กของเกษตรกรแต่ละคน เป็นแปลงใหญ่ เรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันผลิต แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กัน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิต ร่วมกันวิเคราะห์ จัดทำแผน วางเป้าหมายการผลิตและการจำหน่ายร่วมกัน จะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรอง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ในขณะที่ภาครัฐก็จะช่วยอุนหนุนสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ และจัดหาตลาดให้


ซึ่งในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรรวมกลุ่มทำทุเรียนแปลงใหญ่แล้วประมาณ 100 คน เนื้อที่ 1,235 ไร่ ปีนี้มีทุเรียนที่อายุ 5 ปีขึ้นไปให้ผลผลิตแล้วประมาณ 400 ตัน และยังมีทุเรียนที่กำลังรอผลผลิตในปีถัดๆ ไปอีกจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง, พันธุ์ทองลินจง, พันธุ์มูซังคิง ที่ปลูกกันมากในประเทศมาเลเซีย เปลือกบาง เมล็ดเล็กและลีบบาง เนื้อนุ่ม รสชาติหวานมันและหวานแหลม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และราคาแพง


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี บอกว่า ไม่เพียงแต่เกษตรกรผู้ทำสวนทุเรียนเท่านั้น แต่เกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่น ก็สามารถรวมตัวกันทำเกษตรแปลงใหญ่ได้ ทางจังหวัดพร้อมจะสนับสนุน และในอนาคต เมื่อโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ก็จะเตรียมพัฒนาพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้อีกททางหนึ่ง

ข่าวยอดนิยม