ในประเทศ

ศธ.360 องศา เปิดมาตรการการเรียน 5 รูปแบบ ในช่วงโควิด-19

19 มิ.ย. 2564

479 view

ขันข่าวเช้าตรู่

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.30 น.

กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการจัดการเรียนการสอนหลังจากเปิดภาคเรียนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตามที่ ศบค.ได้จัดไว้ออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่


1. On-Site เรียนที่โรงเรียน

2. On-air เรียนผ่าน DLTV

3. On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น

4. Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

5. Onhand นำหนังสือแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน

ข่าวยอดนิยม