เศรษฐกิจ

IMD ประกาศขีดสามารถแข่งขันโลก ไทยอันดับขยับขึ้น อยู่ที่ 28

18 มิ.ย. 2564

34 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 64 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 28 ของโลก ขยับดีขึ้น 1 อันดับ หลังจากที่ลดลงไป 5 อันดับในปีที่แล้ว คะแนนรวมได้ 72.52 ลดลงจากปีก่อนแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แนะแก้ปัญหาทุจริต-ความเท่าเทียม การกระจายโอกาส เพิ่มคุณภาพการศึกษา พัฒนาคน


ขณะที่สิงคโปร์ จากอันดับ 1 ร่วงมาอยู่อันดับ 5 ส่วนมาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีอันดับดีขึ้น โดยอยู่ในอันดับที่ 25 และ 37 ตามลาดับ ส่วนฟิลิปปินส์ร่วงจากอันดับที่ 45 มาอยู่ในอันดับที่ 52 ในปีนี้ โดย 5 อันดับแรก ในปี 64 นี้ ได้แก่ อันดับ 1 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 2 สวีเดน อันดับ 3 เดนมาร์ก อันดับ 4 เนเธอร์แลนด์ และอันดับ 5 สิงคโปร์สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/xAeLBU-WNyo

ข่าวยอดนิยม