พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19

17 มิ.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหา เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคโควิด-19


พร้อมกันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR จำนวน 6 ชุด เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย ในการรักษาผู้ป่วย


อีกทั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังได้พระราชทาน "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" จำนวน 10 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ด้วย


และที่โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์ พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา จำนวน 5 เครื่อง และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง สำหรับเครื่องให้ออกซิเจนดังกล่าว สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพร่องออกซิเจนในระบบทางเดินหายใจ ที่อาจส่งผลให้เกิดอาการทรุดหนักลง จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี


ส่วนที่ โรงพยาบาลอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงพระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยจังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 8 คนมีผู้ป่วยสะสม 263 คน เสียชีวิต 4 คน

ข่าวยอดนิยม