ในประเทศ

ผอ.กองควบคุมโรค แจง ไทยดับหลังฉีดวัคซีนโควิด 68 ราย มีปัจจัยร่วมกับโรคประจำตัว

17 มิ.ย. 2564

2.7K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงช่วงหนึ่งในการแถลงข่าวของศบค. สรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยฉีดไปแล้ว 7,003,783 โดส แยกเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคกว่า 3,214,385 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 993 ราย หากคิดเป็นอัตราคือ 20 ราย ต่อการฉีดวัคซีน 1 แสนโดส พบอาการเวียนศีรษะ ร้อยละ 20 คลื่นไส้ ร้อยละ 15 ปวดศรีษะ ร้อยละ12 อาเจียน ร้อยละ 8 ผื่น ร้อยละ7 ปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ 6 ท้องเสีย ร้อยละ 5 และ คัน ร้อยละ 4


ส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกา ฉีดไปแล้ว 1,943,693 โดส พบมีอาการไม่พึงประสงค์เข้ารับการรักษาในโรงพยายาล 472 ราย คิดเป็นอัตรา 24 รายต่อการฉีด 1 แสนโดส มีอาการไข้มากที่สุด ร้อยละ 31 ปวดศรีษะ ร้อยละ 27 เวียนหัว ร้อยละ 21 คลื่นไส้ ร้อยละ 21 อาเจียน ร้อยละ20 ปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ 15 อ่อนเพลีย ร้อยละ 15 และถ่ายเหลว ร้อยละ 7


นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า ด้านคณะผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง 13 เขตในประเทศไทย ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณากรณีผู้ที่เสียชีวิตหลังรับวัคซีน มีรายใดที่มีสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ โดยพบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิต 68 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตที่พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 13 ราย ซึ่งไม่มีรายใดที่เสียชีวิตจากการรับวัคซีน ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ร่วม เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 8 ราย ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 1 ราย เลือดออกในช่องท้อง 1 ราย เป็นต้น และยังอยู่การพิจารณาหาเหตุการเสียชีวิต 55 ราย


นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีหน้าที่ในการพิจารณาแยกออกเป็นประเภท ดังนี้ 1.เกี่ยวข้องกับวัคซีน 2.เกี่ยวข้องกับคุณภาพวัคซีน 3.เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับวัคซีน 4.เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน 5.เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน 6.ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน และ 7.ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสรุป


นอกจากนี้ทุกประเทศทั่วโลกมีการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังเข้ารับวัคซีน เช่น สหรัฐอเมริกา มีการฉีดวัคซีน 259 ล้านโดส พบผู้เสียชีวิต 4,173 ราย และไม่มีสาเหตุจากวัคซีนโควิด-19 แต่อย่างใด


นพ.เฉวตสรร ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชน หากมีข้อมูลใดที่ต้องพิสูจน์จะดำเนินการ เพื่อนำไปสู่ข้อมูลข้อเท็จจริง และสร้างความมั่นใจ เพราะตอนนี้วัคซีนหลายยี่ห้อยังมีความปลอดภัยและใช้กันทั่วโลก

ข่าวยอดนิยม