ในประเทศ

ยอดจอง 'ซิโนฟาร์ม' พุ่งฉีดให้บุคคล 4.2 ล้านคน เผยความคุ้มครอง ฉีดแล้วโคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน

17 มิ.ย. 2564

1.7K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งรายงานผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ยอดองค์กรเพิ่ม จำนวน 2,782 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่ม 581,793 คน

ยอดองค์กรสะสม จำนวน 12,793 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 4,242,409 คน


ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. สำหรับองค์กรที่ยื่นความประสงค์ผ่านระบบเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง”จำนวนวัคซีน”ได้ทุกกรณี ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564


พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โดยหากเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) 30,000 บาท


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/SFNJMqmGQdc

ข่าวยอดนิยม