การเมือง

ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ยื่นร่างแก้ รธน. รวม 15 ฉบับ เสนอ 'ชวน' เข้าสภาฯ 23 มิ.ย.นี้

16 มิ.ย. 2564

36 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

พรรคร่วมฝ่ายค้านและ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญ 15 ฉบับ ต่อประธานรัฐสภา เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 23 มิถุนายนนี้


ซึ่งมีประเด็นการแก้ไขที่เหมือนและต่างกันกับร่างของพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่างกับร่างของกลุ่ม Re-Solution ที่ย้ำว่าหากพรรคร่วมรัฐบาลจริงจังกับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน ต้องยื่นเงื่อนไขว่าจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล หากไม่มีการแก้ไขในมาตรานี้และเรียกร้องพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่สังฆกรรมกับร่างของพรรคพลังประชารัฐ 


โดยร่างรัฐธรรมนูญ 5 ร่างที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ มีประเด็นสำคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่างแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ที่มานายกรัฐมนตรี ยกเลิกมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.และยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งพรรคก้าวไกล ร่วมเสนอกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ไม่ลงชื่อในการร่างแก้ไขมาตรา 256 เพราะพรรคก้าวไกลเน้นไปที่การลงประชามติ


ขณะที่ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นรวมกัน 8 ร่าง มี 5 ประเด็นที่ตรงกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่มีแตกต่างบ้างในรายละเอียดการตั้งส.ส.ร.การแก้ไขระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และการแก้ไขอำนาจหน้าที่ของรัฐให้ดูแลปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งเสนอโดยพรรคภูมิใจไทย และในส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่ขอลงชื่อในร่างยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่าวุฒิสภาจะไม่ลงคะแนนรับร่างให้อยู่แล้วและการแก้ไขมาตรานี้อาจต้องทำประชามติ


ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านและสามพรรคร่วมรัฐบาลแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับร่างของพรรคพลังประชารัฐ ในประเด็นเรื่องตัดอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี การตั้งส.ส.ร.และการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งแตกต่างกับร่างของกลุ่ม Re-Solution ที่เดินหน้าขอรายชื่อประชาชนให้ได้ 5 หมื่นชื่อ เสนอร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแบบรายมาตรา แม้จะแตกต่างกับร่างที่กำลังเสนอในสภาผู้แทนราษฎรในบางประเด็นเช่น การล้มวุฒิสภา ให้มีแค่สภาเดียว คือ ส.ส.และโละศาลรัฐธรรมนูญ


แต่กว่าจะไปถึงร่างของประชาชน กลุ่ม Re-Solution อยากเห็นทุกพรรคการเมืองไม่ร่วมสังฆกรรมกับร่างของพรรคพลังประชารัฐ ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแนวโน้มผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ที่มีเสียงของ ส.ว.เป็นต้นทุน หากทุกพรรคโดยเฉพาะ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ต้องการปิดสวิตซ์ ส.ว.จริง ต้องกล้าประกาศจะถอนตัวจากรัฐบาล หากร่างยกเลิกมาตรา 272 ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา


กลุ่ม Re-Solution จึงชวนประชาชนจับตาการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ และเดินหน้าล่ารายชื่อประชาชนนอกสภา ซึ่งสามารถทำผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ได้แล้ว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ข่าว 3 มิติรายงาน

ข่าวยอดนิยม