พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์

16 มิ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


วันนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันประกอบอาหาร นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรมอาสาต่าง ๆ


สำหรับวันนี้ ได้มอบอาหารให้กับโรงพยาบาลสิรินธร , โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม 550 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวยอดนิยม