พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คกก.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ

16 มิ.ย. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2564


เวลา 17.33 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 /2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 และการจัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564


มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ซึ่งทรงมีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ที่ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทย" ทั้งนี้จะพิจารณามอบรางวัลแก่บุคคล หรือองค์กรทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ทั้งทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา


ตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลแล้ว 87 ราย ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จำนวนนี้เป็นคนไทย 4 คน

ข่าวยอดนิยม