เศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ เหลือ 60% นาน 6 เดือน

16 มิ.ย. 2564

226 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ที่ประชุม ครม. ได้หารือถึงการลดอัตราเงินสมทบสำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม คือกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบลดเงินสมทบลงเหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิมเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจะยังทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นอีกด้วย


ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. …. โดยลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน


และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. …. โดยลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 6 เดือน โดยจะส่งตามกำหนดกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนส่งเงิน


ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ได้แก่


1.ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี อัตราเงินสมทบใหม่ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน โดยรัฐจ่ายเงินสมทบใหม่เป็น 21 บาทต่อเดือน จากอัตราเงินสมทบเดิม 30 บาทต่อเดือน

2.ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี อัตราเงินสมทบใหม่ 60 บาทต่อเดือน จากเดิมที่ 100 บาทต่อเดือน โดยรัฐจ่ายเงินสมทบใหม่ 30 บาทต่อเดือน จากอัตราเดิมที่ 50 บาทต่อเดือน

3.ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี อัตราเงินสมทบใหม่ 180 บาทต่อเดือน จากเดิมที่ 300 บาทต่อเดือน โดยรัฐจ่ายเงินสมทบใหม่ 90 บาทต่อเดือน จากอัตราเดิมที่ 150 บาทต่อเดือน


การปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบลดลง 378 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลลดนำส่งเงินสมทบลง 189 ล้านบาท โดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีเงินสมทบลดลงหลังจากการปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ 6 เดือน จำนวน 567 ล้านบาท จากเดิมที่จ่ายสมทบจำนวน 1,417.5 ล้านบาท จะเหลือจำนวน 850.5 ล้านบาท


แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามอัตราปกติรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/UkP6HlEwx58

ข่าวยอดนิยม