การเมือง

นายกฯ สั่งตั้งหน่วยงานดูแลหนี้สิน เร่งมาตรการลดดอกเบี้ย ให้เห็นผลใน 6 เดือน

15 มิ.ย. 2564

47 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

นายกรัฐมนตรี สั่งตั้งหน่วยงานใหม่ดูแลหนี้สินทั้งในระบบสินเชื่อ หนี้สถาบันการเงิน และหนี้ กยศ. โดยเร่งรัดมาตรการลดดอกเบี้ย เพื่อให้เห็นผล ภายใน 6 เดือน ขณะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ลดอัตราส่งเงินสมทบ ร้อยละ 60 เวลา 6 เดือน ผู้ประกันตน มาตรา 40 ตาม พรบ.ประกันสังคม


หนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คือการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ให้ลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา40 แห่งพระพระราชบัญญัติประกันสังคม คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินผลประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ โดยคาดหมายว่ามาตรการนี้จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังกล่าว


นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่าได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาหนี้สิน ให้ ครม. รับทราบและต้องการให้ครอบคลุมทั้งระบบ โดยอ้างอิงตัวเลขผู้ติดหนี้ กยศ.จำนวน 3.6 ล้านคน ผู้ค้ำประกันอีก 2.8 ล้านคน รวมถึงหนี้ข้าราชการครู 2 ล้าน บัญชี หนี้จากการเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ 27 ล้านบัญชี หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49 ล้านบัญชี รวมถึงปัญหาหนี้สินอื่นๆอีก 51 ล้านบัญชี


นายกรัฐมนตรี ระบุว่าต้องออกมาตรการระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาภายใน 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของประชาชน ทั้งสินเชื่อรายย่อย ปรับลดดอกเบี้ยครูและข้าราชการรวมถึงสหกรณ์ โดยปรับรูปแบบการชำระหนี้ให้ผู้เช่าซื้อรถรถยนต์และจักรยานยนต์ รวมถึงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ย ดูแลบัตรเครดิต และการจำนำทะเบียน โดยติดต่อไกล่เกลี่ยะเพื่อลดปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน


นายกรัฐมนตรียังให้เพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มเงินทุน ให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME ที่เป็น หนี้ NPL เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ รวมถึงเพิ่มโรงรับจำนำ และจัดทำโรงรับจำนองเพิ่มขึ้น เพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยที่มีที่ดิน


สำหรับผู้เกษียณที่มีภาระหนี้สิน จะต้องออกมาตรการลดภาระหนี้สินที่อยู่อาศัย ค่าเดินทางในระบบขนส่งมวลชน โดยจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพื่อกำกับดูแลสินเชื่อเช่าชื้อรถยนต์ และสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงินโดยเฉพาะเพื่อชลอการฟ้อง อำนวยความสะดวกหนี้

ข่าวยอดนิยม