พระราชสำนัก

วัดปทุมฯ-สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

15 มิ.ย. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการกล่องอาหารปันสุข สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ และกล่องขนมปันสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยวันนี้ ได้มอบกล่องอาหารปันสุขแก่ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน , เจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน 120 ชุด , ชุมชนซอยเปี่ยมสุข เขตพระโขนง 200 ชุด รวมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ชุมชนในเขตพระโขนง ชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน 197 ชุด นอกจากนี้ยังมอบกล่องขนมปันสุข ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช 100 กล่อง


ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมถึงผู้สมทบทุนทั้งในนามบุคคล เครือข่ายสถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันประกอบอาหารกล่อง นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร , โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม 500 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และส่งมอบแรงใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรมอาสาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทุกปี

ข่าวยอดนิยม