พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ โปรดให้เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ ประทานสิ่งของ-อาหาร แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

15 มิ.ย. 2564

31 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้เจ้าหน้าที่เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ ข้าวห้อมมะลิ และสิ่งของประทานไปมอบแก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


วันนี้ ที่อาคารฉัตรชมพู สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยข้าวหอมมะลิ ในโครงการเกษตรอทิตยาทร จำนวน 1,000 กิโลกรัม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ อาทิ ตุ๊กตา, เจลแอลกอฮอล์, นม, น้ำผลไม้ และแพมเพิส มอบให้แก่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ของเด็กกำพร้า และเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกับประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูไก่ทอด และพิซซ่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เด็กกำพร้าด้วย


สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย-หญิง ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ซึ่งกำพร้า ไร้ที่พึ่ง หรือตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ ให้ได้รับการสงเคราะห์ด้านปัจจัย 4 และการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย อันจะส่งผลให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล จำนวน 214 คน

ข่าวยอดนิยม