พระราชสำนัก

สมเด็จพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ รพ.ต่างๆ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

15 มิ.ย. 2564

54 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR พระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 54 ชุด เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบก 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ, โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลละ 6 ชุด ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารบก มีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ ได้ถึง 710 เตียง


และที่โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ​รับมอบ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์​ PAPR พระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน จำนวน 6 ชุด เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลตำรวจ สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ 183 เตียง และมีเตียงรองรับที่ Hospitel สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง จำนวน 200 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษา 145 คน


พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก จำนวน 2 ชุด เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด- 19 และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ ได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 เป็นหอผู้ป่วยโควิดรวม 24 เตียง และรับผิดชอบโรงพยาบาลเอราวัณ 2 ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 400 เตียง มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 รวม 2,175 คน


และที่โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา นายแพทย์ ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา รับมอบเครื่องออกซิเจนไฮ โฟลว์ หรือ เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ อัตราการไหลสูงพระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในการจัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 30 คน และยังรับผิดชอบโรงพยาบาลสนามจิตเวช และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำด้วย

ข่าวยอดนิยม