การเมือง

ฝ่ายค้านเดินหน้าแก้ไข รธน. ตัดอำนาจ สว.ตั้งนายกฯ จ่อยืน 'ชวน' 16 มิ.ย.

14 มิ.ย. 2564

28 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติ เสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติก่อน พร้อมยืนยันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี โดยจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ขณะที่พรรคไทยสร้างไทย เสนอให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มาพิจารณาอีกครั้ง


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิกาาพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติเสียก่อน ที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระถัดไป โดยยืนยันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น


เพื่อแก้ไขรายมาตราโดยเฉพาะที่มานายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ทุกพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกัน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มีการตั้ง ส.ส.ร.นั้น พรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอ พร้อมทั้งเดินหน้าแก้ไขประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ระบบการเลือกตั้ง ยกเลิกอำนาจ ส.ว. และนิรโทษกรรม คสช.


โดยจะเสนอ นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ และคาดว่าจะมีประชุมร่วมวิป 4 ฝ่ายในเร็วๆ นี้ เพื่อกำหนดวาระประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้


นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยืนยันว่า พรรคก้าวไกล ไม่ร่วมสังฆกรรมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะมีการพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต้องนำมาสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาเป็นอันดับแรก เพื่อนำไปสู่การยกเลิก ส.ว.


ขณะที่ พรรคไทยสร้างไทย แสดงจุดยืนต่อการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องพรรคร่วมฝ่ายค้านผลักดัน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ ให้แก้ไขทั้งฉบับ ยกเว้น หมวด 1 และหมวด 2 ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เห็นด้วย


จึงอยากให้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง อย่าได้หลงประเด็นไปกับการแก้รายมาตรา ที่ไม่ได้ขจัดการสืบทอดอำนาจ หรือเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของพรรคการเมืองฝ่ายผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งเป็นสำคัญ และหากจะมีการแก้ไขรายมาตรา ก็ต้องเป็นมาตราที่เกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเป็นสำคัญ เช่น การตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี การนิรโทษกรรม คสช. และผู้เกี่ยวข้อง และรัฐสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายประชามติให้เสร็จสิ้นก่อน


ด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ไม่คัดค้านหากจะนำกฎหมายประชามติที่ค้างอยู่มาพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน แต่เรียกร้องไปยังฝ่ายค้านถึงพิจารณามาตราที่เหลืออยากให้อภิปรายให้เหมาะสม

ข่าวยอดนิยม