การเมือง

‘สิระ’ ดัน กมธ.แก้กฎหมายเซ็กส์ทอย หวังควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐาน ลดปัญหาฆ่าข่มขืน

11 มิ.ย. 2564

643 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าเซ็กส์ทอยไร้คุณภาพและเกิดเหตุไฟฟ้าช๊อตผู้ใช้งานปางตายว่า


ส่วนตัวสนับสนุน ให้มีการนำเข้า เพื่อจำหน่ายเซ็กส์ทอย อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมว่าจะใช้เซ็กส์ทอยกับบุคคลกลุ่มใดได้บ้าง และสามารถควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ ศคบ.ที่จะเข้าไปดูแลได้ และยังทำให้รัฐจัดเก็บภาษีส่วนนี้ได้อีกด้วยเหมือนที่หลายๆ ประเทศทำกัน แต่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาต ทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล


ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายเพราะจะเกิดประโยชน์ในหลายด้านลดปัญหาอาชญากรรม การฆ่าข่มขืน ลดปัญหาการหย่าร้างและปัญหาในครอบครัวได้ จากปัญหาความต้องการทางเพศที่ไม่สมดุล


ซึ่งการแก้กฎหมายเรื่องนี้ เชื่อว่าสามารถทำได้เพราะไม่ได้ไปขัดต่อความสงบสุขของประชาชน ต่างจากการแก้กฎหมายเพื่อการพนันหรืออบายมุขอื่นๆ และยังลดปัญหาการลักลอบนำเข้า เซ็กส์ทอยที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายแก่ชีวิตประชาชนได้


ซึ่งกรรมาธิการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎรพร้อมที่จะศึกษาการแก้กฎหมายเรื่องนี้ เพราะถือเป็นเรื่องสิทธิของประชาชน ที่กรรมาธิการมีหน้าที่


ส่วนที่คนบางกลุ่มมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ นายสิระกล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเมืองพุทธเช่นกันควรคำนึงถึงผลประโยชน์ ทางสังคมมากกว่าซึ่งจะต้องมาศึกษากัน

ข่าวยอดนิยม