พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู รร.จปร. - พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

10 มิ.ย. 2564

54 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 10.07 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564


โอกาสนี้ ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาส ให้หัวหน้านักเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อย จำนวน 1,255 นาย สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้ครู พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2523 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรงให้ความสำคัญต่อการเป็นครู โดยเฉพาะงานบริหารจัดการ และการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงงานวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนนายร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ


จากนั้น ได้พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการ และเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 4 มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 363 นาย โดยปีการศึกษา 2564 ทรงสอน 2 วิชา คือ ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ไทย และชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญ และยังทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงาน เปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรม และสังคมอื่น ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้เป็นนายทหารที่ดี


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เรื่องความสำคัญของครูและพิธีไหว้ครู 0000000ต่อมาเวลา 14.53 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ อี-เวสท์ (E-Waste)” ซึ่งเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิล ระหว่างปี 2562 – 2563 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม


2. นายพล ผิวงาม นางสาวอำไพ ผิวงาม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 5341 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา


นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล แรลลี่การกุศล และวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


รองศาสตราจารย์สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทค สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวยอดนิยม