การเมือง

กทม.เยียวยา 12 ตลาดถูกสั่งปิดจากโควิด งดเก็บค่าเช่าแผง

10 มิ.ย. 2564

160 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

จากกรณีตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพมหานครถูกสั่งปิด เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนั้น


ล่าสุด สำนักงานตลาด กทม.ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นภายในตลาดในกำกับดูแลของสำนักงานตลาด กทม. จำนวน 12 แห่ง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า หรือค่าบริการรายวัน และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ (ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด


หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 ส.ค.64 ให้ชำระค่าเช่า หรือค่าบริการรายวันในอัตราร้อยละ 50 กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ส.ค.64 กรณีตลาดชุมชนที่จัดเก็บค่าบริการเป็นรายวันให้ปรับลดค่าบริการรายวัน ร้อยละ 50 ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ส.ค.64 ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน มี.ค. – 31 ธ.ค.63 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ ร้อยละ 20 ของหนี้ค้างทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย.64 – ม.ค.65 โดยงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/f0FJHaDIFHA

ข่าวยอดนิยม