พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี วัดสักกะวัน

09 มิ.ย. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี วัดสักกะวัน จังหวัดกาฬสินธุ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี ณ วัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) เป็นพระเทพมงคลวชิรมุนี ภาวนาวิธีวราจารย์ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด พระครูวินัยธร พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564


พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) มีนามเดิมว่า หา ภูบุตตะ เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2468 ที่บ้านนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่ออายุ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดสว่างนิวรณ์นาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ และจำพรรษาที่วัดสุวรรณชัยศรี ถือเป็นพระเถราจารย์ ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญยังเป็นผู้ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ ทำให้มีการขุดค้น


โดยเป็นแหล่งไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ ที่สุดของประเทศไทย จนมีการจัดสร้าง "อาคารหลุมขุดค้นไดโนเสาร์พระญาณวิสาลเถร" เพื่อเป็นอนุสรณ์ อีกทั้งยังมีการรวบรวมฟอสซิลไดโนเสาร์ จากทั่วสารทิศมารวมไว้ที่วัดสักกะวัน และก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสัตว์โลกล้านปี ได้รับพระราชทานนามว่า "พิพิธภัณฑ์สิรินธร" ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี พัฒนาแหล่งพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ ส่วนพิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญ ภายใต้ชื่อ "อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว" คณะศิษย์จึงถวายฉายานามหลวงปู่ว่า "หลวงปู่ไดโนเสาร์"

ข่าวยอดนิยม