พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8

09 มิ.ย. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังบริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ทรงวางพวงมาลา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อปี 2477


ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ของอาณาประชาราษฏร์ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีพระราชปรารถให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย สืบสานพระราชปณิธาน พระราชบิดา จึงได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ จึงกำหนดให้ ทุกวันที่ 9 มิถุนายน และเป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะวงการแพทย์

ข่าวยอดนิยม