พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

08 มิ.ย. 2564

201 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


รพ.นครปฐม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ ที่โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสามพราน รับมอบเครื่องให้ออกซิเจน ผสมอากาศอัตราการไหลสูงพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสามพราน เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพร่องออกชิเจน ซึ่งอาจส่งผลให้อาการทรุดหนักลง และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต


ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยแบบแสดงอาการเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสามพราน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกชิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงเพิ่มขึ้น การได้รับพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจน ผสมอากาศอัตราการไหลสูงครั้งนี้ นับเป็นการเพิ่มความปลอดภัย ให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี


และที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกฃิเจนไฟฟ้า 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุด PAPR จำนวน 48 ชุด ให้แก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุด PAPR เป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดใช้แบตเตอรี่ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด- 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นเครื่องช่วยหายใจ ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ โดยทาง โรงพยาบาลฯ จะนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มารับบริการ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวยอดนิยม