พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

08 มิ.ย. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 10 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 /2564 ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 , รายงานผลการดำเนินการและพิจารณาต่อเนื่อง โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 , รายงานผลการดำเนินการตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ , โรงพยาบาลศิริราช (ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา) , กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , โครงการปลูกถ่ายไต , การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาชาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 49 ทุนแพทย์ศึกษาต่อในและต่างประเทศ ประจำปี 2564 , และความคืบหน้าการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Pacific Congress of Nephology (APCN) 2021


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 42 ปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ สามารถ "ต่อชีวิต" ผู้ป่วยได้ 3 พัน 944 คน ทำการฟอกเลือดจำนวน 1 ล้าน 8 แสน 8 หมื่น 3 พัน 356 ครั้ง สนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไต โครงการปลูกถ่ายไตวันหยุด และโครงการสนับสนุนทีมผ่าตัดนำไตออก สามารถ "ชุบชีวิต" ใหม่ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไต รวม 9 พัน 584 ราย และจัดสรรยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จากทุนการกุศลสมเด็จย่า และทุนกัลยาณิวัฒนา ในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ป่วยยากไร้

ข่าวยอดนิยม