สรุปข่าว

ม.รังสิตแจ้งขอฉีดวัคซีนของซิโนแวคแทนผู้จองแอสตราฯ

06 มิ.ย. 2564

22 view

แฟลช นิวส์

ติดตามข่าวด่วน สถานการณ์ล่าสุดได้ทุกวัน เช้าจรดค่ำ กับแฟลชนิวส์

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ยังพุ่งในหลายพื้นที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงาน พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ เสียชีวิต 4 ราย เป็นชายอาย 71 ปี หญิงอายุ 79 ปี หญิงอาย 75 1 และชายอายุ 55 ปี ทั้งหมดมีโรคประจำตัว ไขมันและความดันโลหิตสูง ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 103 เป็นผู้ป่วยในเรือนจำ 61 ราย/ และจังหวัดนนทบุรี มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากแคมป์คนงานก่อสร้าง


ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ 'ฟ้าทะลายโจร'ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 โดยให้ 'ฟ้าทะลายโจร' บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพรในการรักษา ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนเป็นต้นไป


ม.รังสิตแจ้งขอฉีดวัคซีนของซิโนแวคแทนผู้จองแอสตราฯ

เพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ ผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคนที่มหาวิทยาลัยในช่วง 7-30 มิถุนายนนี้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีน ทำให้มีจำนวนไม่เพียงพอ โดย ผู้ที่จองคิวฉีด 7 มิถุนายน สามารถรับวัคซีนแอสตราเซนเนกาได้ตามเดิม แต่ผู้ที่จองคิวระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน ต้องปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนเป็นชิโนแวค และผู้ที่จองคิว 13-30 มิถุนายน ให้รอการยืนยัน

ข่าวยอดนิยม