ต่างประเทศ

ทั่วโลกจัดกิจกรรม กระตุ้นทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

05 มิ.ย. 2564

33 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ภาพรวมของทั่วโลกปีนี้ ทางด้านโครงการสิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดธีมในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2564 คือ อีโคซิสเต็ม รีสโตเรชั่น (Ecosystem Restoration) หมายความว่า การฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูธรรมชาติของโลกที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่นการตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาด้านมลภาวะ


นอกจากนี้ ในปีนี้ ยังได้ ปากีสถาน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผ่านทางออนไลน์ ตั้งวันที่ 4-5 มิถุนายน ซึ่งจะมีการเปิดตัว "ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ" (UN Decade of Ecosystem Restoration) เพื่อผลักดันให้ทั่วโลกหันมาป้องกัน, ยับยั้ง, และฟื้นฟูการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ


ทั้งนี้ รายงานของทาง UEP เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการฟื้นฟูระบบนิเวศนั้นน่าสนใจ โดยนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปี 2030 การฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน้ำที่มีความเสื่อมโทรม บนพื้นที่ประมาณ 350 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 2 พัน 1 ร้อยล้านไร่ ก่อให้เกิดบริการของระบบนิเวศน์ หรือ ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศน์ เป็นมูลค่าสูงถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 280 ล้านล้านบาท และยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศได้มากถึง 26 กิกะตัน


นอกจากนี้ หนึ่งในปัญหาที่ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือ ปัญหามลพิษในอากาศ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามและส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก โดยข้อมูลจาก UNEP พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกนั้นหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึง 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือราว 155 ล้านล้านบาท


ทางด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จากกองค์กรกรีนพีซ (Greenpeace) สวมหน้ากากออกซิเจนที่เชื่อมต่อกับตู้ ที่มีต้นไม้อยู่ด้านใน ให้กับรูปปั้นน้ำพุซิเบเลส (Cibeles) กลางกรุงมาดริด ประเทศสเปน เพื่อสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองต่าง ๆ ล้วนต้องการพื้นที่สีเขียวและอากาศที่สะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยเหตุผลที่เลือกรูปปั้นนี้เป็นเพราะซิเบเลส เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ปกป้องโลก


ทางด้านกรีนพีซระบุว่า เมืองต่าง ๆ มีส่วนที่ก่อให้เกิดมลพิษทั่วโลกถึง 70% จึงต้องการเรียกร้องให้ผู้นำของเมืองต่าง ๆ ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ข้อมูลจากทางกรีนพีซระบุว่า มาดริด มีพื้นที่สีเขียวเพียง 21 ตารางเมตร ต่อคนเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าที่ทางด้านองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแนะนำไว้ คือ 50 ตารางเมตร

ข่าวยอดนิยม