พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน "ถุงพระราชทานกำลังใจ" แก่รพ.แม่ข่ายและรพ.สนาม

04 มิ.ย. 2564

105 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "ถุงพระราชทานกำลังใจ" แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564


วานนี้ เวลา 20 นาฬิกา 13 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 49 แห่ง ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ และบัตรพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยทรงเข้าพระทัย และทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย และความอ่อนล้าจากการทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้า ของเกษตรกรในภาคต่าง ๆ และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้ สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจ


นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ แล้ว ยังมีเข็มกลัด "พระราชทานกำลังใจ" ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง เป็นรูปลูกโป่งรูปหัวใจ สีเหลืองและสีม่วง และมีข้อความ "พระราชทานกำลังใจ" โดยทรงให้ความหมายในบัตรพระราชทานกำลังใจว่า "ลูกโป่ง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล และความสุข ลูกโป่งรูปหัวใจ สีเหลืองและสีม่วง อัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสอง ส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจ ด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุก ๆ ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทุกประการเทอญ"


อีกทั้งยังทรงมีน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด "พระราชทานกำลังใจ" หลุดหรือแยกออกจากกัน การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส โดยทรงขอบใจ พร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆฝ่าย

ข่าวยอดนิยม