การเมือง

‘หมอเหรียญทอง’ ย้อนถาม ผอ.เขตหลักสี่ เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่

04 มิ.ย. 2564

507 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2564 หมอเหรียญทอง โพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่ ผอ.เขตหลักสี่มีคำสั่งห้ามใช้-ระงับการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน ระบุว่า


“อย่าหลงประเด็นกับการชี้แจงของสำนักเขตหลักสี่ต่อนักข่าวว่า คำสั่งห้ามใช้อาคาร รพ.สนามพลังแผ่นดิน ห้ามเข้าสู่ภายในอาคาร รพ.สนามพลังแผ่นดิน ห้ามก่อสร้างอาคาร รพ.สนามพลังแผ่นดินที่เขตหลักสี่ออกถึงผมในกรณี รพ.สนามพลังแผ่นดินโดยกล่าวอ้างว่า การประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯก็ดี และการประกาศยกเว้น รพ.สนาม ให้เป็นสถานพยาบาลที่ไม่ต้องขออนุญาตก็ดี แต่ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่มีการยกเว้นเรื่องนี้ ถ้าจะก่อสร้าง รพ.สนาม ยังคงต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯอยู่ดี และที่เขตหลักสี่กล่าวอ้างอีกว่านี่เป็นการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่ รพ.สนามที่ใช้อาคารที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องขออนุญาตในการก่อสร้างก่อนตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ซึ่งสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตที่สำนักงานโยธา


ผมขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติจากโรคระบาดก็ดี จากภัยพิบัติตามธรรมขาติ เช่น อุทกภัยก็ดี ล้วนเป็นสาธารณภัย ถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงแม้จะไม่มีการออก พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ก็เป็นเรื่องที่รับรู้ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์...ยิ่งเมื่อรัฐบาลได้ออกประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ด้วยแล้ว ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆ จะต้องรู้ ต้องเข้าใจถึงบริบทการทำหน้าที่ของตนตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช่ยังคงทำหน้าที่ตามบริบทในสถานการณ์ปกติ


การอันใดก็ตาม คือ การอันควรทำหรือต้องทำ และการอันใดก็ตาม คือ การอันควรผ่อนปรนหรือยืดหยุ่นเพื่อบรรเทาสาธารณภัยแล้วไซร้ นั่นคือเรื่องที่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใข้กฎหมายจะต้องเข้าใจและปฏิบัติ


ผมขอถามว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนมากที่จำเป็นต้องตั้ง รพ.สนาม ระดับ 3 ซึ่งเป็น รพ.สนาม ที่มีขีดความสามารถสูงในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตนั้นมีคุณลักษณะจำเพาะ มีระบบทางการแพทย์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก รพ.สนาม ระดับ 1 ทั่วไป จึงจำเป็นต้องตั้งเต๊นท์สนามชั่วคราวเพื่อการจัดตั้ง รพ.สนาม ระดับ 3 ขึ้นโดยเฉพาะ ถึงแม้การตั้งเต๊นท์สนามชั่วคราวจะใช้งานนานเกินกว่า 10 วันตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดก็ตาม แต่สำนักงานเขตหลักสี่และ ผอ.เขตหลักสี่ น่าจะมีดุลพินิจได้ว่า “การอันนี้ คือ การอันควรทำหรือต้องทำ และการอันนี้ คือ การอันควรผ่อนปรนหรือยืดหยุ่นเพื่อบรรเทาสาธารณภัย” หรือไม่?


การที่ ผอ.เขตหลักสี่กล่าวอ้างว่าการประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และการประกาศยกเว้น รพ.สนาม ให้เป็นสถานพยาบาลที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่มีการยกเว้นเรื่องนี้...ท่านไม่เข้าใจบริบทของท่านใน ‘สถานการณ์ฉุกเฉินจากสาธารณภัยโรคระบาด’ หรืออย่างไร???


ต่อไปนี้หากเกิดสาธารณภัยจากอุทกภัยก็ดี หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ก็ดี ใครก็ตามที่จะตั้งเต๊นท์สนามเพื่อใช้งานบรรเทาสาธารณภัยนานเกินกว่า 10 วันหรือระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จะต้องเขียนแบบก่อสร้างแล้วไปยื่นขออนุญาตจากสำนักการโยธากระนั้นหรือ?


โง่ดักดานชิบ! ผมไม่เสียเวลาเขียนแบบเต๊นท์สนามชั่วคราว รพ.สนามพลังแผ่นดินหรอกครับ (ผมเอาเวลาไปรักษาชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากจะดีกว่า) ผมจะสอนข้าราชการได้รู้จัก “การอันใดก็ตาม คือ การอันควรทำหรือต้องทำ และการอันใดก็ตาม คือ การอันควรผ่อนปรนหรือยืดหยุ่นเพื่อบรรเทาสาธารณภัย” มิฉนั้นแล้วต่อไปจะไม่มีใครมีจิตสาธารณะในสถานการณ์สาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินอีก เพราะแค่ตั้งเต๊นท์ชั่วคราวใช้งานเกิน 10 วันยังต้องเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาตจากสำนักโยธาเสียก่อน แล้วใครมันจะไปอาสากันล่ะครับ


พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

4 มิ.ย.64 เวลา 7.54 น.


หมายเหตุ ร้านค้าผิดกฎหมายบนทางเท้ารุกล้ำที่ดินเอกชนประชิดรั้ว รพ.สนาม ก็เป็นโรงเรือนใช้งานชั่วคราวนานกว่า 10 วัน คือนานกว่า 30 ปีแล้ว ไม่เห็นต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ เลย ทุกวันนี้ยังขวางทางสร้างปัญหา ‘อับอากาศ’ ตลอดแนวรั้ว รพ.สนามพลังแผ่นดิน ไม่เชื่อนักข่าวตรวจสอบกันได้”

ข่าวยอดนิยม