พระราชสำนัก

ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03 มิ.ย. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันนี้เวลา 07.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี โดยปีนี้ กรมปศุสัตว์ ถวายโคเพศผู้ และเพศเมีย 1 คู่ ซึ่งจะนำไปมอบให้กับนายชาตรี ดวงมาลา เกษตรกรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปเลี้ยง และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พร้อมกันนี้ปล่อยนกปรอดหัวโขน ปล่อยปลาดุกส่วนพระองค์ ปล่อยหอยขมส่วนพระองค์ และปล่อยปลา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากระโห้ ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป


จากนั้นเวลา 08.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


ทั้งนี้ นับตั้งแต่ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก และได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ ในการสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยพระราชทานความเหลือในด้านสุขภาพอนามัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทรงให้ความสำคัญ ในการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานศิลปาชีพ อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป


ทั้งนี้ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เหล่าละ 21 นัด ณ บริเวณสนามหลวง , ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ และ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวยอดนิยม