เศรษฐกิจ

เปิดรายละเอียด 'คนละครึ่งเฟส 3 - ยิ่งใช้ยิ่งได้' แตกต่างอย่างไร แบบไหนคุ้มกว่า?

02 มิ.ย. 2564

1.3K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยแบ่งเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 16,380 ล้านบาท ในรูปแบบการเติมเงิน 200 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.64 รวมวงเงินคนละ 1,200 บาท ซึ่งจะครอบคลุมเป้าหมาย 13.6 ล้านคน และโครงการผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผ่านบัตรประชาชน 2.5 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง


นอกจากนี้ยังเห็นชอบ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 กรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ก.ค-ก.ย.ให้ใช้จ่าย 1,500 บาท และตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ได้อีกคนละ 1,500 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน กรณีผู้เข้าร่วมเฟสแรกจำนวน 10 ล้านคน และเฟส 2 จำนวน 5 ล้านคนจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์ใหม่อีก 16 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง


และยังเห็นชอบโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" กรอบวงเงิน 28,000 ล้านบาท ผ่านบัตรกำนัลอิเล็คทรอนิกส์ e voucer เมื่อใช้จ่ายไม่เกิน 6 หมื่นบาทต่อคน จะได้รับบัตรกำนัล ไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ล้านคน -ทั้งนี้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)


โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ


โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน


และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน


ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 268,000 ล้านบาทรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/zqzRpYpNs2g

ข่าวยอดนิยม