การเมือง

เลขาฯ สมช.ชี้ อปท.จัดซื้อวัคซีนนอกประเทศไม่ได้ ด้าน นายกฯ สั่งร่วมประชุมหาข้อยุติ

01 มิ.ย. 2564

42 view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.35 น.

เกิดการตั้งคำถามก่อนหน้านี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถจัดซื้อวัคซีนเองได้หรือไม่นั้น ล่าสุดวันนี้ 1 มิ.ย. พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯ สมช. พูดชัดบอกหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดซื้อวัคซีนเอง จะต้องจัดซื้อจากวัคซีนทางเลือกที่รัฐบาลนำเข้ามาในประเทศ ไม่ใช่สั่งจากผู้ผลิตวัคซีนนอกประเทศ ซึ่งจะต้องดูในแง่ของกฎหมาย และนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้วย


ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ ศบค.และคณะกรรมการวัคซีนไปพิจารณาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ และส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


ด้านนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ยืนยันว่า พร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่วนประเด็นการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ อปท.นั้น เป็นเรื่องที่ สตง. พร้อมดำเนินการและให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยสิ่งที่รัฐบาล หรือ ศบค. ต้องเร่งพิจารณาตัดสินใจให้ชัดเจน คือ จะมีนโยบายและข้อสรุปอย่างไร ก็ต้องชี้แจงหรือสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ข่าวยอดนิยม