การเมือง

นายกฯ แจงงบ 65 ย้ำรัฐบาลนี้ไร้ทุจริต ยันงบ 'กลาโหม' น้อยกว่า 'สาธารณสุข'

01 มิ.ย. 2564

254 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า มีการตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 3.1 ล้านล้านบาท เป็นงบขาดดุล 700,000 ล้านบาท


นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงถึง ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ในปี 64 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 โดยจะมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกตามความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก และผลจากการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และการบริโภคของภาคเอกชน และการลงทุน


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงถึงฐานะการคลัง ว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 8,472,187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ


ส่วนฐานะเงินคงคลัง ณ 30 เมษายน 2564 มีทั้งสิ้น 372,784.3 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงรายรับรายจ่ายของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


ส่วนปี 2565 รัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจ จะขยายตัวร้อยละ 4.0-5.0 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภาคต่างประเทศตามแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ส่วนอุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีทั้งการบริโภคและการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบกับปัจจัยสนับสุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นหลังการกระจายวัคซีนได้ทั่วถึง โดยเศรษฐกิจในปี 2565 ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่าอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 0.7-1.7 โดยในปี 2565 รัฐบาลได้ประมาณการจัดเก็บรายได้ จากการจัดเก็บภาษี ขายสินค้าและบริการ และอื่นๆ รวม 2,511,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน


นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันที่จะเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการทุจริต ประชาชนที่พบเห็นก็สามารถร้องเรียนได้


“หวังว่าสมาชิกจะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะที่นี่คือประเทศไทย ทำเพื่อประชาชนคนไทย ที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่ 3 วันอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่อวันนี้และอนาคตลูกหลานของเราในภายภาคหน้า” โดยนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที


จากนั้นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายภาพรวมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ว่า รัฐบาลจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิดขณะนี้ พร้อมยกตัวอย่างงบประมาณกระทรวงกลาโหม มีมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข 5 หมื่นกว่าล้าน แต่รัฐบาลกลับผลักดันไปทางยุทโธปกรณ์


ขณะที่พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงขึ้นชี้แจงระบุว่า 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลปรับลดงบกระทรวงกลาโหมมาโดยตลอด แต่ในปีงบประมาณ 2565 มีข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อ และยืนยันว่าที่พูดกันว่างบกลาโหมมากกว่างบสาธารณสุข ไม่ใช่ข้อเท็จจริง


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงถึงฐานะการคลัง ว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 8,472,187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ


ส่วนฐานะเงินคงคลัง ณ 30 เมษายน 2564 มีทั้งสิ้น 372,784.3 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงรายรับรายจ่ายของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/rhG2NgtNHV4

ข่าวยอดนิยม