การเมือง

ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย จัดสรรงบปี 65 ชี้การบริหารที่ผ่านล้มเหลว ด้าน 'พิจารณ์' จี้ให้ นายกฯ ลาออก

31 พ.ค. 2564

21 view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.35 น.

เริ่มต้นการประชุมวันนี้ 31 พ.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจง ต่อที่ประชุมถึงการเสนองบประมาณ วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่ตั้งงบประมาณลดลงจากปีที่แล้วกว่า 185,000 ล้านบาท ว่าพอเพียงต่อการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ โดยประมาณการรายได้ในปี 2565 อยู่ที่ 2.4 ล้านล้านบาท กู้เงินชดเชยการขาดดุลอีก 700,000 ล้าน


พร้อมชี้แจงถึงฐานะทางการคลังของไทยว่าปัจจุบันไทยมีหนี้สาธารณะคงค้างที่ 54.3 % ของ GDP ยืนยันว่ายังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60 % ของ GDP โดยหนี้สาธารณะจำนวนนี้มีหนี้ผูกพันของรัฐบาลที่เกิดจากการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้กว่า 8 ล้านล้าน บาท แต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะบริหารรายรับรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


สำหรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณปี 65 มีการตั้งงบกลาง 571,047.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43,568.9 ล้านบาทเมื่อดูที่ประมาณรายกระทรวง ส่วนใหญ่ถูกปรับลดเกือบทั้งหมด มี 5 กระทรวงรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุด ได้แก่


- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงกลาโหม

- กระทรวงคมนาคม


โดยกระทรวงศึกษาธิการถูกปรับลดมากที่สุด ถึง 24,051 ล้านบาท


ขณะที่ท่าทีของฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ยืนยันว่าฝ่ายค้านทุกพรรคมีมติไม่เห็นชอบกับการจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้น เพราะเห็นว่าการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล้มเหลว


ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ พรรคก้าวไกล เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เพราะการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของประชาชน

ข่าวยอดนิยม