พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมส่งมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ เป็นแรงใจสู้โควิด-19

27 พ.ค. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมส่งมอบแรงใจประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า มีบุคลากร นักศึกษา นักเรียน จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเด็ก จํานวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จํานวน 200 กล่อง ซึ่งส่งมอบพร้อมน้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19


ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้ โดยทรงมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทาง ที่สถาบันฯ นํามาเป็นหลักในการดําเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม


ส่วนที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ในโครงการกล่องอาหารปันสุข สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบ เพื่อใช้ในโครงการฯ วันนี้ได้มอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในชุมชนครัวใต้ , ศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ , ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน รวม 520 ชุด


ทั้งนี้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯได้ที่ บัญชีวัดปทุมวนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 218-270241-5

ข่าวยอดนิยม