การเมือง

ไฟเขียว! สภาฯ ผ่านฉลุย พ.ร.ก.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ชี้เกิดประโยชน์แก่ลูกหนี้

27 พ.ค. 2564

256 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด


มาตรการสำคัญวันนี้ ส.ส. และบุคลากรทุกคน ก่อนเข้าสภาจะต้องกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงของตัวเองว่าผ่านการรับวัคซีนมาแล้วหรือไม่ เน้นลดจำนวนคนเข้าสภา ส.ส. นำผู้ติดตามมาได้เพียงคนเดียว สื่อมวลชนก็ให้งดรวมกลุ่มสัมภาษณ์


ส่วนในที่ประชุมก็เน้นรักษาระยะห่าง ซึ่งประธานสภาได้ให้ ส.ส.ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องอภิปราย สามารถไปติดตามการประชุมนอกห้องได้ ลดความหนาแน่นในห้องประชุม มี ส.ส.บางคนขอถอดแมสก์ระหว่างอภิปราย ประธานสภา ก็ไม่อนุญาต เนื่องจากวันนี้ใช้เวลาอภิปรายกันไม่นาน


โดยกฎหมายฉบับแรกที่พิจารณาวันนี้ คือ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2564 ที่ใช้มานานถึง 95 ปี ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราสูงถึง ร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่างจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่มีเพียง ร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.3 จึงไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้


อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงให้เหลือเพียง ร้อยละ 3 ต่อปี  เช่นเดียวอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระก็ปรับลดจาก ร้อยละ 7.5 เหลือ เพียง ร้อยละ 5 ต่อปีเพื่อจูงใจให้คนชำระหนี้ตรงเวลา


โดย ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างอภิปรายสนับสนุนเพราะจะเกิดประโยชน์แก่ลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น และสุดท้ายที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับ พ.ร.ก.ฉบับนี้สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/z5u_lwTWXmw

ข่าวยอดนิยม