ประชาสัมพันธ์

Adidas END OF SEASON SALE

18 ชม. ที่ผ่านมา

7 view

SUPER JOY MID-YEAR GRAND SALE

17 มิ.ย. 2564

33 view

กรมการจัดหางาน New Gen เชื่อมต่อทุกมิติของการหางานในยุคดิจิทัล

27 พ.ค. 2564

83 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป จนกลายเป็นความปกติใหม่ที่เรียกว่า New Normal ผู้คนจำนวนไม่น้อยได้รับกระทบจากการปิดกิจการ อัตราคนว่างงานสูงเป็นประวัติการณ์ รวมถึงเด็กจบใหม่ที่ขาดโอกาสทำงานในสนามจริง
กรมการจัดหางาน ในฐานะหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีภารกิจเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีงานทำ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติได้อย่างต่อเนื่องและมุ่งหวังให้กลับสู่ภาวะปกติในเร็ววันด้วยการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้หางานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ดังนี้


ครบเครื่องเรื่องหาตำแหน่งงานเว็บไซต์หางาน www.ไทยมีงานทำ.com 
กรมการจัดหางาน ได้พัฒนารูปแบบเว็บไซต์สมัครงาน www.ไทยมีงานทำ.com เว็บไซต์ที่ผู้หางานมั่นใจและเชื่อถือได้ โดยเว็บไซต์จะเป็นตัวกลางในการช่วยให้ผู้หางานใช้ค้นหางานที่ชอบ อาชีพที่ใช่ นายจ้างที่ถูกใจและมีความปลอดภัย ซึ่งเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com จะกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นศูนย์กลางงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการ และเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทุกกลุ่มทั้ง เด็กจบใหม่ บุคคลคทั่วไป กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงมีบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างทั้งภาครัฐและเอกชนหลายอัตรา


ระบบ Single Sign-On เชื่อมต่อบริการที่หลากหลายของกรมการจัดหางาน
ระบบ Single Sign-On พัฒนาโดยกรมการจัดหางาน โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาของผู้ใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน โดยผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก คล้ายระบบปฏิบัติการของเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือกูเกิ้ล (Google) ที่สามารถเข้าได้หลายเว็บไซต์ โดยใช้แค่บัญชีเดียว ซึ่งการให้บริการต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน, เว็บไซต์สมัครงานภายในประเทศหรือ www.ไทยมีงานทำ.com, ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน, ระบบการจัดหางานในต่างประเทศ, แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ, การแจ้งการเข้า/ออกการทำงานของคนต่างด้าว, การให้/ขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการมาตรา 35 เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ของกรมการจัดหางานได้อย่างง่ายดาย โดยท่านสามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://datacenter.doe.go.th
การเยียวยาผู้ว่างงานจากสถานการณ์ Covid-19 อย่างทันท่วงทีด้วยระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในปัจจุบันทำให้มีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานจำนวนมาก การเข้ามามีบทบาทในการเยียวยาอย่างทันท่วงที และต้องคำถึงถึงการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ลดการติดต่อสัมผัสจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากกรมการจัดหางานจึงได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียน ยื่นเอกสาร รายงานตัว และตรวจสอบสถานะการได้รับเงินเยียวยาได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ว่างงานสามารถใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านเว็บไซต์ https://datacenter.doe.go.th


มาตรา 35 สถานประกอบการสร้างสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โอบเอื้อคนพิการให้ยิ้มได้
กรมการจัดหางาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ได้เป็นตัวกลางอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่าย ระหว่างคนพิการที่ต้องการหางานทำ และนายจ้างหรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องการหาคนพิการเข้าทางานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ภายใต้มาตรา 35 นายจ้างต้องมีการให้สิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคนพิการ ให้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถหารายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม เป็นการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทั้งผู้รับสิทธิ์ (ผู้พิการ) และ ผู้ให้สิทธิ์ (นายจ้าง) สามารถทำรายการผ่านระบบออนไลน์ในระบบการให้สิทธิและการรับสิทธิตามมาตรา 35 ผ่านทางเว็บไซต์ https://datacenter.doe.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ปรับตัวหางานในยุค New Normal ด้วยแอปพลิเคชั่นหางาน “ไทยมีงานทำ”
จากพิษโควิด-19 ที่ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ หนักสุดถึงขั้นปิดกิจการ คนจำนวนไม่น้อยต้องตกงานแบบไม่ทันได้ตั้งตัว อย่างไรก็ตามทางกรมการจัดหางาน จึงได้เปิดช่องทางสำหรับคนที่กำลังว่างงาน อยากเปลี่ยนสายงาน มองหางานเสริม หรือแม้กระทั่งเด็กจบใหม่ ผ่านช่องทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถหางานทั้งในตำแหน่งงานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัยจากเชื้อโควิท 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
หากพูดถึงตำแหน่งงานราชการนั้น นับเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะมีความมั่นคงสูง ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ออก เว้นแต่ว่าคุณจะทำผิดวินัยร้ายแรง อีกทั้งยังได้รับสวัสดิการที่ดีระหว่างการทำงาน นอกจากนี้หลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้ว ยังมีเงินบำเหน็จ - บำนาญ ทำให้ในแต่ละปี มีผู้ต้องการการเข้าบรรจุเพื่อเข้ารับราชการจำนวนมาก
เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com และ แอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” มีอีกบทบาทสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมประกาศการเปิดรับสมัครงานตำแหน่งราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเข้าถึงตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้ยากในอดีตที่ต้องติดตามเว็บไซต์ขอหน่วยงานต่าง ๆ เองได้เป็นอย่างดีเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com และ แอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” โดยกรมการจัดหางาน จึงได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง รวบรวมการประกาศตำแหน่งงานราชการทั้งหมดไว้ ซึ่งจากข้อมูลสถิติตำแหน่งงานราชการจะพบว่ามีตำแหน่งงานที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละองค์กร ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะบอกรายละเอียดในการสมัครไว้อย่างครบถ้วน นอกจากบริการให้ผู้ที่สนใจสมัครงานมาค้นดูประกาศการรับสมัครงานแล้ว เว็บไซต์ยังได้มีบริการเปิดให้กับหน่วยงานราชการมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ว่างด้วย เรียกได้ว่ามีข้อมูลให้ครบ ตอบสนองความต้องการได้ทั้งต้นทางและปลายทางได้อย่างครบถ้วน
ในส่วนของการทำงานของระบบ Job Matching Platform แพลตฟอร์มกลางระหว่างคนหางานและนายจ้าง หัวใจหลักของ Job Matching Platform คือการนำ AI มาใช้คัดเลือกและนำเสนอผู้สมัครทีมีความสามารถอื่นที่เด่นชัดแต่อาจจะไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ประกาศรับสมัครงานโดยตรง เป็นการเพิ่มประสิทธิ์ภาพของลูกจ้างให้กับการค้นหางานที่ใช่และนายจ้างให้มีโอกาสได้รับผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพเข้าทำงานในบริษัท เรียกได้ว่านายจ้างก็สามารถหาลูกจ้างที่ใช่ ในขณะที่ลูกจ้างก็จะสามารถหางานที่โดนใจได้ในเวลาเดียวกัน
ท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อหางานที่ใช่ ตำแหน่งที่ชอบ ได้แล้วที่ :


เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com และ แอปพลิเคชัน "ไทยมีงานทำ" บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้ววันนี้

ข่าวยอดนิยม