ประชาสัมพันธ์

Adidas END OF SEASON SALE

5 ชม. ที่ผ่านมา

6 view

SUPER JOY MID-YEAR GRAND SALE

17 มิ.ย. 2564

33 view

PEA หนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด-19

27 พ.ค. 2564

19 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วย COVID-19 ในเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานครและ ทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วย COVID-19 ในเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานครและ ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางเป็นผู้รับมอบ


พร้อมปล่อยขบวนรถส่งมอบถังขยะติดเชื้อ สิ่งของเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลและผู้ป่วย COVID-19 ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ไปยังโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ระลอก 3 มีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ โรงพยาบาลสนามจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ PEA จึงได้ดำเนินโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ได้แก่


ตรวจสอบ ปรับปรุง ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 50,000 ขวดให้โรงพยาบาลสนาม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และ ทัณฑสถานหญิงกลาง มอบถังขยะติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสนามที่ยังขาดแคลน จำนวน 140 ใบ และรับซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่


นอกจากนี้ PEA ได้สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแสดงไมตรีจิตในยามที่กำลังเผชิญวิกฤต และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอีกด้วยสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/UIqcJnTFjLE

ข่าวยอดนิยม