พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

26 พ.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำไปปฏิบัติ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข่าวยอดนิยม