พระราชสำนัก

โครงการกล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมฯ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ มอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์-ชุมชน ในเขตปทุมวัน

26 พ.ค. 2564

49 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

โครงการกล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชน ในเขตปทุมวัน


วันนี้ ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งจัดทำโครงการกล่องอาหารปันสุข สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 14 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบ เพื่อใช้ในโครงการ


ทั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ได้มอบอาหารแก่ ชุมชนวัดดวงแข ,บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน รวม 550 ชุด


ทั้งนี้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯได้ที่ บัญชีวัดปทุมวนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 218-270241-5

ข่าวยอดนิยม