พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ที่ จ.บุรีรัมย์

17 พ.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่จังหวัดบุรีรัมย์


วันนี้ ที่โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 7


โดยวันนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3 พัน 783 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชนเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ , โรงพยาบาลบุรีรัมย์ , อำเภอประโคนชัย , อำเภอกระสัง และอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลโคกย่าง และตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0


และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า จิตอาสาของสถาบันฯ ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิริธร จํานวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จํานวน 200 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้ โดยทรงมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นํามาเป็นหลักในการดําเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ


สำหรับโครงการกล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันนี้ จิตอาสาได้ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ชุมชนซอยโปโล 1-3 และชุมชนซอยร่วมฤดี , ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี,ศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน รวม 520 ชุด


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อพระราชทานขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ กล่องอาหารปันสุข ได้ที่บัญชี วัดปทุมวนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 218-270241-5

ข่าวยอดนิยม