พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทานฯ ที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

16 พ.ค. 2564

29 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประกอบอาหาร มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ (16 พ.ค. 64) ที่โดมสวน รมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสิงหชัย ผ่องบุรุษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,780 ชุด ให้แก่ผู้แทนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอนางรอง , อำเภอพลับพลาชัย , อำเภอห้วยราช , ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ , โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และชุมชนบริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ได้นำอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จำนวน 3 ราย ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ในเบื้องต้น


สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0


นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบ เพื่อใช้ในโครงการ "กล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร" ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันสนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อพระราชทานขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบกล่องอาหารปันสุข แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ชุมชนกุหลาบแดง และชุมชนปลูกจิตต์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่งานรักษา เขตปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 450 ชุด


ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ กล่องอาหารปันสุข ได้ที่บัญชี วัดปทุมวนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 218-270241-5

ข่าวยอดนิยม