พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ 'โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช' โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข

16 พ.ค. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมาอย่างต่อเนื่อง โดยพระราชทานพระบรมราโชบาย พัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแก่โรงพยาบาลชุมชน

ข่าวยอดนิยม